FREM FRA GLEMSELENs Far

Per Johan Skjærstad døde onsdag den 20.august 2014, bare 63 år gammel. Mange kalte han vår tids ”Asbjørnsen & Moe”.  Plateserien Frem fra Glemselen er Norges største seriesuksess gjennom alle tider med et totalt salg på nær 2 millioner eksemplarer av de hittil 21 utkomne platene. Frem fra Glemselen serien er unik i norsk platehistorie med 188 uker på VG lista. Det er historien om en nasjonal sangskatt og en musikalsk arv som har vist seg levedyktig på alle menneskelige plan.
 
Per Johan Skjærstad var seriens ide- og opphavsmann. Han inviterte seg på kaffe på mang en gammel gård, og fikk folk til å synge inn det de husket av gamle viser som hadde gått i arv i generasjonene. Siden nedla han et stort arbeid i å finne opprinnelsen til visene og forberede innspillingene. Han ville bevare dem for ettertiden slik at også kommende generasjoner kunne ta del i de sorgvakre sangene. Etter å ha gått stiene til de store plateselskapene, kom han til Arve Sigvaldsen i det norske plateselskapet Talent.
 
Det er i år 40 år siden den første platen kom ut. Musikkprofessor Bjørn Kruse hadde arrangert innspillingene og Hedmarksartistene Rita Engebretsen og Helge Borglund satte stemmer til. Våre beste musikere har deltatt på de mange innspillingene.
 
Per Johan Skjærstad har også gitt ut flere bøker, og helt til det siste reiste han rundt og holdt foredrag om de gamle visene. Frem Fra Glemselen er et bevis på at vi av fortiden kan lære mye om framtiden. Vi kan takke Per Johan Skjærstad for at vi i dag har tilgang til denne viseskatten.

Jubileums album fra 2014 - 42 sanger
This text will be replaced